Acte necesare pentru publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativa

  1. Cerere;
  2. Certificat de cazier judiciar;
  3. Certificat de cazier fiscal;
  4. Certificate de stare civila originale si copii legalizate;
  5. Declaratie notariala pe proprie raspundere ca este cunoscut(a) cu numele sau prenumele pentru care solicita schimbarea;
  6. Pentru copiii minori, parintii trebuie sa prezinte cazier judiciar si cazier fiscal;
  7. Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale de schimbare de nume;
  8. Dovada ca a fost publicat in monitorul oficial (nu trebuie sa depaseasca 1 an);
  9. Dosarul cu aceste documente se depune la D.G.E.P – Galati.

Realizator GamiSoft srl