Acte necesare pentru eliberarea adeverintei in vederea intabularii in cartea funciara

  1. Sa fie inscrisa persoana in registrul agricol;
  2. Cerere scrisa de titular;
  3. Sa posede acte doveditoare ca este proprietar (act partaj, act vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, etc.).

Realizator GamiSoft srl