Acte necesare pentru circulatia juridica a terenurilor

  1. Cerere tip semnata de producator;
  2. Taxa timbru;
  3. Sa fie inscris terenul in registrul agricol;
  4. Act doveditor cu vecinatatile.

Realizator GamiSoft srl