Acte necesare pentru eliberarea titlurilor de proprietate

  1. Adeverinta cu pozitia din anexa validata;
  2. Actul de identitate (daca sunt mostenitori, acte de identitate pentru fiecare);
  3. Acte care dovedesc calitatea de mostenitor.

Realizator GamiSoft srl