Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

  1. Cerere tip completata de proprietar + chitanta;
  2. Copie dupa certificatul de urbanism + chitanta;
  3. Anexa tip completata de proiectant ;
  4. Documentatie tehnica intocmita de catre un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/91, Legii 10/95 si HGR 525/95;
  5. Chitanta Serviciul Impozite si Taxe Locale de plata a autorizatie de construire;
  6. Extras CF in original si de data recenta sau contract de vanzare cumparare, dupa caz.

Realizator GamiSoft srl