Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire la o sarpanta de blocuri de locuinte

  1. Cerere TIP cu chitanta aferenta;
  2. Documentatia tehnica (in doua exemplare), in faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep. Legii 10/1995 si HGR 525/1995;
  3. Acordul colocatarilor;
  4. Chitanta ADP pentru transport materiale nerecuperabile;
  5. Expertiza tehnica;
  6. Aviz de la Inspectia in constructii;
  7. Dovada achitare taxa AC.

Realizator GamiSoft srl