Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de intravilan

  1. Cerere de mana;
  2. Titlu de proprietate autentificat la notar (3 ex.);
  3. Documentatia de intabulare intocmita de expert topo inclusiv extras CF, vizata de Comisia de Fond Funciar si OCAOTA (3 ex.);
  4. Adeverinte de la OCAOTA in cazul cand in extras CF terenul este pe teren Statul Roman cu numar Top identificat (2 ex).;
  5. Timbru fiscal.

Realizator GamiSoft srl