Acte necesare pentru obtinerea vizei de dezmembrare teren

  1. Cerere de mana;
  2. Documentatie tehnica intocmita de expert topo;
  3. Inclusiv extras CF ( 3 exemplare) cu viza OCAOTA.

Realizator GamiSoft srl