Acte necesare pentru eliberare CU in vederea obtinerii vizelor de functionare

  1. Act de proprietate;
  2. Plan de situatie sc 1:500;
  3. Plan de incadrare in zona sc 1:5000;
  4. Releveul spatiului pt.care se solicita CU scara 1:100, 1:50;
  5. Copie dupa autorizatia sanitara de functionare sau acordul colocatarilor autentificat;
  6. Copie dupa autorizatia de construire pentru panou firma sau documentatia pentru obtinerea ei;
  7. Cerere TIP si chitanta de 2500 lei cu care s-a achitat cererea.

Realizator GamiSoft srl