Acte necesare pentru concesionare terenuri apartinand statului roman 2

Pentru licitatie publica

  1. Cerere de mana;
  2. Studiu de oportunitate conf. Legii 219/1998;
  3. Documentele prevazute prin Instructiunile pentru ofertanti;
  4. Proiect pentru autorizare a obiectivului propus;
  5. Dovada cumparare caiet de sarcini si instructiuni pentru ofertanti;
  6. Dovada plata taxa de participare la licitatie si garantie de participare la licitatie.

Realizator GamiSoft srl