Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din exterior

 1. Cerere TIP cu chitanta aferenta;
 2. Documentatie tehnica faza PAC intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
 3. Act de proprietate;
 4. Expertiza tehnica;
 5. Aviz de la Inspectia in constructii;
 6. Chitanta pentru transport materiale nerecuperabile;
 7. Aviz ADP (in cazul cind intrarea se face de pe domeniul public);
 8. Acordul colocatarilor legalizat in original;
 9. Aviz sarpanta;
 10. Aviz mediu;
 11. Aviz Romgaz;
 12. Acordul proprietarilor spatiu pentru modificari (in cazul unui spatiu inchiriat);
 13. Deviz estimativ-pentru persoane juridice sau declaratie pe proprie raspundere.

Realizator GamiSoft srl