Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din interior

  1. Cerere TIP cu chitanta aferenta;
  2. Documentatie tehnica faza PAC intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile Legii 50/1991rep., Legii10/1995 si HCL 525/95;
  3. Act de proprietate + extras CF de data recenta;
  4. Expertiza tehnica;
  5. Aviz de la Inspectia in constructii;
  6. Chitanta pentru transport materiale nerecuperabile;

Realizator GamiSoft srl