Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare imprejmuiri

  1. Cerere TIP cu chitanta aferenta;
  2. Act de proprietate, extras CF + medalion CF de data recenta;
  3. Schita de dezmembrare;
  4. Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat si care sa respecte prevederile legale.

Realizator GamiSoft srl