Acte necesare pentru Transfer taxa chirie teren pentru garaj sau copertina

  1. Cerere de mana;
  2. Copie dupa:
  • contract de vanzare – cumparare, legalizat sau cu 2 martori;
  • chitanta de plata a impozitului la zi;
  • autorizatie de construire daca exista.

Realizator GamiSoft srl