Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului de atribuire teren in baza Art.36 L18/1991 rep. (pentru Consiliul Local)

  1. Cerere de mana;
  2. Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.), vizata de Serv. Fond Funciar si OCAOTA;
  3. Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex) ;

Sau:

  1. Decizia de dare in folosinta a terenului de catre Consiliul Local (3 ex.);
  2. Autorizatia de construire.

Realizator GamiSoft srl