Acte necesare pentru obtinerea Hotararii Consiliului Local pentru atribuire teren aferent locuintei cumparate in baza Legii112/1995

  1. Cerere de mana;
  2. Documentatie tehnica intocmita de un expert topo, inclusiv extras CF (3 ex.);
  3. Contract de vanzare cumparare a locuintei (3 ex) ;

Realizator GamiSoft srl