Acte necesare pentru notarea constructiei in cartea funciara (cu exceptia locuintelor)

  1. Cerere completata de catre proprietar ;
  2. Extras CF in original si de data recenta (3 luni);
  3. Autorizatie de construire cu taxa regularizata conform Legii 27/1994 republic;
  4. Timbru fiscal.

Realizator GamiSoft srl