Acte necesare pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala

  1. Cerere de mana;
  2. Plan de situatie cu identificarea imobilului in corelare cu numarul topografic al parcelei;
  3. Autorizatie de construire;
  4. Taxa, platita la Impozite si taxe locale.

Realizator GamiSoft srl