Acte necesare subinchirierii fondului locativ de stat

  1. Cerere TIP;
  2. Contractul de inchiriere al titularului ce subinchiriaza spatiul locativ;
  3. Buletin de identitate al beneficiarului subinchirierii;
  4. Dupa caz, adeverinta de la locul de munca al beneficiarului subinchirierii.

Realizator GamiSoft srl