Acte necesare pentru obtinerea avizului de taiere a arborilor de pe domeniul public

  1. Cerere de mana;
  2. Proces verbal de marcare a arborilor, intocmit de comisia formata din reprezentanti ai Ocolului Silvic, Agentiei de protectie a mediului, ADP si Primaria Matca;
  3. Autorizatia de exploatare eliberata de Ocolul Silvic pentru ADP;
  4. Avizul Agentiei de Protectie a Mediului, la solicitarea Primariei Matca.

Realizator GamiSoft srl