Comisii

COMISIA Nr. 1 privind activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, cu urmatoarea componenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMISIA Nr. 2 privind agricultura, munca si protectia sociala, juridic si disciplina cu urmatoarea componenta:

1.
2.
3.
4.
5.

COMISIA Nr. 3 privind activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate, familie si protectia copilului din cadrul Consiliului local al comunei Matca, cu urmatoarea componenta:

1.
2.
3.
4.
5.

Realizator GamiSoft srl