Formulare Tipizate

Formulare utilizare in cadrul Biroului Registru Agricol

Cerere eliberare Certificat de Producator;

Declaratie de impunere;

Formulare utilizate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara

Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare si alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala;

Cerere de alocatie de stat – declaratie;

Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copii nou nascuti;

Cerere acordare indemnizatie conform Legii 519/2002.
Formulare utilizate in cadrul Serviciului Impuneri si Incasari Persoane Juridice

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice, datorat in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice;

Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice.
Formulare utilizate in cadrul Serviciului Impuneri si Incasari Persoane Fizice

Cerere de eliberare a unui certficat fiscal;

Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice;

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata;

Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat in temeiul OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata;
Formulare tipizate folosite in relatia cu publicul de catre Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor

Cerere pentru eliberarea certificatelor de stare civila;

Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
Formulare necesare pentru obtinerea C.U., A.U. si A.C. ( Urbanism)

Cerere emitere Certificat Urbanism (C.U.)

Cerere emitere Autorizatie Construire / Desfiintare (A.C./ A.D.)
Formulare necesare in vederea obtinerii informatiilor de interes public

Formular – cerere de informatii de interes public

Reclamatie administrativa (1)

Reclamatie administrativa (2)

Realizator GamiSoft srl