Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie copii

  1. Cerere TIP;
  2. Declaratie TIP;
  3. Certificatul de nastere a copilului in original si copie;
  4. Buletinul de identitate al unuia dintre parinti, cu domiciliul sau resedinta in Matca;
  5. Dosar plic.

Realizator GamiSoft srl