Acte necesare pentru donatie (imobil, autoturisme, actiuni)

  1. Cererea donatorului;
  2. Declaratia minorului de 10 ani, in care accepta donatia;
  3. Declaratia parintilor de acceptare a donatiei si imputernicire de a reprezenta (asista) pe minor la perfectarea actelor;
  4. Certificatul de nastere al minorului in original si copie;
  5. Extras CF;
  6. Cartea de identitate pentru autoturism.

Realizator GamiSoft srl