Acte necesare pentru elibrarea unui nou certificat de stare civila (nastere, casatorie, deces) pierdut

  1. Cerere;
  2. Buletin de identitate sau adeverinta provizorie de identitate;
  3. Chitanta achitarii contravalorii sumei sanctiuni de pierdere a certificatului conform l.119/1996 cu modificarile ulterioare;

Realizator GamiSoft srl