• Telefon
  • Instagram
  • Facebook

ANUNȚURI PUBLICE

Depunerea solicitării de emitere a acordului de meniu a proiectului  "MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MATCA ÎN LUNGIME DE 3 KM, JUDEȚUL GALAȚI"

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare străzi in comuna Matca în lungime de 3 km, Județul Galați“, propus a fi amplasat în comuna Matca, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul din comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 158 ,județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Depunerea solicitării de emitere a acordului de meniu a proiectului  "REMEDIEREA PAGUBELOR PRODUSE DE CALAMITĂȚI NATURALE ÎN COMUNA MATCA, JUDEȚUL GALAȚI"

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  “Remedierea pagubelor produse de calamități naturale în comuna Matca, Județul Galați, propus a fi amplasat în comuna Matca, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul din comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 158 ,județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Depunerea solicitării de emitere a acordului de meniu a proiectului  "MODERNIZARE ȘANȚURI ÎN COMUNA MATCA, JUDEȚUL GALAȚI"

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare șanțuri în comuna Matca, Județul Galați, propus a fi amplasat în comuna Matca, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul din comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 158 ,județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Depunerea solicitării de emitere a acordului de meniu a proiectului  "MODERNIZARE STRĂZI ÎN LUNGIME DE APROXIMATIV 16 KM ÎN COMUNA MATCA, JUDEȚUL GALAȚI"

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare străzi în lungime de aproximativ 16 km in comuna Matca, Județul Galați, propus a fi amplasat în comuna Matca, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul din comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 158 ,județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Depunerea solicitării de emitere a acordului de meniu a proiectului  "AMENAJARE PARCARE CIMITIR NOU, ÎN COMUNA MATCA, JUDEȚUL GALAȚI"

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare parcare cimitir nou, în comuna Matca, Județul Galați, propus a fi amplasat în comuna Matca, județul Galați”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2022 și la sediul din comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 158 ,județul Galați.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

Decizie de încadrare a proiectului  "AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUDEȚUL GALAȚI"

U.A.T. Comuna Matca titular al proiectului- AMPLASARE STAȚII  REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUD.GALAȚI propus a fi amplasat în Comuna Matca, tarla 63, parcela 2, nr.cad.10500.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la următoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, în termen de 10 zile de la

data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Decizie de încadrare a proiectului  "AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUDEȚUL GALAȚI"

U.A.T. Comuna Matca titular al proiectului- AMPLASARE STAȚII  REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUD.GALAȚI propus a fi amplasat în Comuna Matca, tarla 117, parcela 2, nr.cad.108995.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la următoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 411 009, în termen de 10 zile de la

data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

Depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu "AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUD.GALAȚI"

U.A.T. Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul- AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUD.GALAȚI propus fi  amplasat în  Parcare Comuna Matca, Tarla 117, Parcela 2; nr. CAD.108995, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm. ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA şi EA-Memorii de prezentare 2021 şi la sediul U.A.T. Comuna Matca , str. Principală, Nr. 1228.

 

    Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail offìce@apmgl.anpm.ro " sau fax 0236-471009.

Depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu "AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUD.GALAȚI "

U.A.T. Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul- AMPLASARE STAȚII DE  REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MATCA, JUD.GALAȚI propus fi  amplasat în  Parcare Comuna Matca,  Tarla 63, Parcela 2; nr. CAD.10500, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm. ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu- Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2021 și la sediul U.A.T. Comuna Matca , str. Principală, Nr. 1228.

 

    Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail offìce@apmgl.anpm.ro " sau fax 0236-471009.

Depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu "Modernizare drumuri de interes local în comuna Matca, județul Galați"

UAT Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Matca, județul Galați”, propus a fi amplasat în Com. Matca, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro la secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului UAT Comuna Matca, strada Ștefan Cel Mare, nr. 158.

Observațiile publicului se primesc zilnic pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.

Depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu "Modernizare drumuri agricole în comuna Matca, județul Galați"

UAT Comuna Matca anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri agricole în comuna Matca, județul Galați”, propus a fi amplasat în Com. Matca, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro la secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului UAT Comuna Matca, strada Ștefan Cel Mare, nr. 158.

Observațiile publicului se primesc zilnic pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.