top of page
  • Telefon
  • Instagram
  • Facebook

Anunț important! Informație privind FOSELE SEPTICE - 28.10.2022

Informație privind FOSELE SEPTICE!

În urma informației de ieri, 27 Octombrie, în legătură cu înscrierea foselor septice în “Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate”, suntem nevoiți să facem următoarele specificări:

Conform H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurarea apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Matca în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului (până la finalul lunii noiembrie 2022).

Obligația se aplică atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire. În conformitate cu art. 23 din H.G. nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

În concluzie, vă rugăm să tratați cu seriozitate anumite aspecte, înțelegând că în calitate de cetățeni ai acestei țări, avem beneficii, dar avem și anumite obligații. În acest caz, Primăria Matca doar pune în aplicare o hotărâre de Guvern!

Mulțumim pentru înțelegere!"

Articol publicat pe pagina de Facebook - Primăria Matca 

Sursa: Facebook Primăria Matca


bottom of page