• Telefon
 • Instagram
 • Facebook

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

Acte necesare subÎnchirierii fondului locativ de stat


 1. Cerere TIP;
 2. Contractul de închiriere al titularului ce subînchiriază spațiul locativ;
 3. Buletin de identitate al beneficiarului subînchirierii;
 4. După caz, adeverința de la locul de muncă al beneficiarului subînchirierii.
Acte necesare aprobării schimbului de locuință din fondul locativ de stat


 1. Cerere TIP;
 2. Contractul de închiriere pentru locuințele ce fac obiectul schimbului solicitat.
Acte necesare pentru obținerea permisului de liberă trecere (zona centrală)


Pentru agenți economici:

 1. Cerere la ADP;
 2. Copie certificat de înmatriculare.
Acte necesare solicitării cotei de gaz


Cerere adresată sectorului gaz Matca.
Acte necesare pentru obținerea avizului de tăiere a arborilor de pe domeniul public


 1. Cerere de mână;
 2. Proces verbal de marcare a arborilor, întocmit de comisia formată din reprezentanți ai Ocolului Silvic, Agenției de protecție a mediului, ADP și Primăria Matca;
 3. Autorizatia de exploatare eliberată de Ocolul Silvic pentru ADP;
 4. Avizul Agentiei de Protecție a Mediului, la solicitarea Primăriei Matca.