• Telefon
 • Instagram
 • Facebook

STARE CIVILĂ

Acte necesare pentru deschiderea succesiunii la cerere


 1. Cerere;
 2. Certificat de deces;
 3. Adresele moȘtenitorilor legali;
 4. Titlu de proprietate.
Acte necesare pentru înregistrarea copilului nou născut


 1. Certificat constatator al nașterii;
 2. Buletinele de identitate ale părinților;
 3. Certificatele de naștere ale părinților;
 4. Certificatul de căsătorie al părinților.
Acte necesare pentru elibrarea unui nou certificat de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) pierdut


1. Cerere; 2. Buletin de identitate sau adeverință provizorie de identitate; 3. Chitanța achitării contravalorii sumei sancțiuni de pierdere a certificatului conform l.119/1996 cu modificările ulterioare;
Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei


 1. Certificatele prenupțiale;
 2. Buletinele de identitate;
 3. Certificatele de naștere;
 4. 2 timbre fiscale;
* după caz (sentința civilă de desfacere a căsătoriei, certificat de deces).
Acte necesare pentru înregistrarea decesului


 1. Certificat constatator al morții;
 2. Buletin de identitate;
 3. Certificat de naștere;
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Livretul militar – după caz;
 6. Dovada eliberată de către Parchet în cazul decesului datorat unei sinucideri sau alte cauze violente;
 7. Dovada eliberată de catre Parchet în cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenele legal;
 8. Buletinul de identitate al persoanei care declară decesul.
Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei pentru un cetățean străin


 1. Certificatele prenupțiale;
 2. Pașaport – după caz;
 3. Certificat de naștere tradus și autentificat;
 4. Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea națională pentru încheierea căsătoriei în România în conformitate cu art.33 din L.119/1996;
 5. Declarația dată pe propria răspundere, autentificată de către un notar public, din care să rezulte că viitorul soț, cetățean străin, nu este căsătorit și îndeplinește condițiile de fond cerute de legea națională pentru încheierea căsătoriei în România.
Acte necesare pentru eliberarea unui certificat internațional


 1. Cerere;
 2. Buletin de identitate sau adeverință provizorie de identitate;
 3. Certificatul existent;
 4. Timbru fiscal.
Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie


 1. Buletine de identitate (soț și soție);
 2. Certificate de naștere ale membrilor familiei;
 3. Certificat de căsătorie;
 4. După caz sentința civilă de încredințare copii.
Acte necesare pentru publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativă


 1. Cerere;
 2. Certificat de cazier judiciar;
 3. Certificat de cazier fiscal;
 4. Certificate de stare civilă originale și copii legalizate;
 5. Declarație notarială pe proprie răspundere că este cunoscut(ă) cu numele sau prenumele pentru care solicită schimbarea;
 6. Pentru copiii minori, părinții trebuie să prezinte cazier judiciar și cazier fiscal;
 7. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale de schimbare de nume;
 8. Dovada ca a fost publicat în monitorul oficial (nu trebuie să depășească 1 an);
 9. Dosarul cu aceste documente se depune la D.G.E.P – Galați.