• Telefon
 • Instagram
 • Facebook

BIROU FUNCIAR

Acte necesare pentru eliberarea adeverinței de șomaj


 1. Cerere scrisă de titular;
 2. Să fie înscris în registrul agricol, cu domiciliul în comuna Matca.
Acte necesare pentru eliberarea adeverinței în vederea intabulării în cartea funciară


 1. Să fie înscrisă persoana în registrul agricol;
 2. Cerere scrisă de titular;
 3. Să posede acte doveditoare că este proprietar (act partaj, act vânzare – cumpărare, certificat de moștenitor, etc.).
Acte necesare pentru eliberarea biletelor de proprietate


 1. Cerere tip semnată de proprietar;
 2. Taxă timbru;
 3. Să fie înscrisă persoana în registrul agricol cu animale.
Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producător


 1. Cerere tip semnată de producător;
 2. Să fie înscris în registrul agricol cu suprafețele cultivate de legume sau cereale, animale, păsări, pentru a demonstra proveniența produselor pentru vânzare;
 3. Proces verbal tip încheiat la fața locului de către înputernicitul primarului cu produsele existente pentru vanzare;
 4. Actul de identitate;
 5. Taxa pentru certificat sau viza trimestrială.
Acte necesare pentru circulația juridică a terenurilor


 1. Cerere tip semnată de producător;
 2. Taxă timbru;
 3. Să fie înscris terenul în registrul agricol;
 4. Act doveditor cu vecinătățile.
Acte necesare pentru eliberarea titlurilor de proprietate


 1. Adeverință cu poziția din anexa validată;
 2. Actul de identitate (dacă sunt moștenitori, acte de identitate pentru fiecare);
 3. Acte care dovedesc calitatea de moștenitor.