Acte necesare pentru eliberarea unui certificat international

  1. Cerere;
  2. Buletin de identitate sau adeverinta provizorie de identitate;
  3. Certificatul existent;
  4. Timbru fiscal.

Realizator GamiSoft srl