Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire in vederea amplasarii panou firma

 1. Act de proprietate;
 2. Proiect faza P.A.C.;
 3. Memoriu tehnic;
 4. plan de situatie 1:500
 5. plan de incadrare in zona
 6. schita fatadei existente unde se amplaseaza scara 1:100, 1:50;
 7. fatada propusa scara 1:100, 1:50
 8. detaliu panou firma
 9. Declaratie de impunere panou firma;
 10. Acordul locatarilor autentificat;
 11. Cerere TIP si chitanta in original dovada achitarii cererii tip.

Realizator GamiSoft srl