Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare

  1. Cerere tip completata de proprietar pentru certificatul de urbanism + taxa;
  2. Cerere tip pentru autorizatia de desfiintare;
  3. Documentatia (releveul constructiei si fotografii ale fatadelor) intocmita de un proiectant autorizat conf.Legii 50/1991 rep.;
  4. Extras CF original si de data recenta (3 luni);
  5. Taxa este de 0.1% din valoarea de impozitare a casei, stabilita de Directia Finantelor.

Realizator GamiSoft srl