Acte necesare pentru concesionare terenuri apartinand statului roman 1

Pentru atribuirea directa:

  1. Cerere de mana;
  2. Extras CF pentru terenul in cauza;
  3. Medalion de carte funciara;
  4. Schita de dezmembrare a terenului;
  5. Proiect pentru constructia propusa;
  6. Studiu de oportunitate conform Legii 219/1998.

Realizator GamiSoft srl