Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric aerian

  1. Cerere TIP cu chitanta aferenta;
  2. Dosar instalatie electrica;
  3. Documentatie tehnica faza PAC, intocmita de un proiectant autorizat;
  4. Aviz Electrica SA;
  5. Act de proprietate-extras CF;
  6. Copie dupa autorizatia de construire casa;
  7. Plan de situatie.

Realizator GamiSoft srl