Acte Necesare

In relatia cu administratia publica si directia tehnica, va sunt solicitate o serie de acte in functie de cazurile si incadrarile juridice in care va aflati. Iata cateva dintre ele:

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA

  • Serviciul administratie publica juridic, contencios, asistenta sociala, autoritate tutelara

Acte necesare pentru acordarea de ajutor social

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie copii

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie suplimentara

Acte necesare pentru donatie (imobil, autoturisme, actiuni)

Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru indemnizatia de nastere

Acte necesare la succesiuni pentru copii minori pusi sub interdictie

  •  Serviciul stare civila

Acte necesare pentru deschiderea succesiunii la cerere

Acte necesare pentru inregistrarea copilului nou nascut

Acte necesare pentru elibrarea unui nou certificat de stare civila (nastere, casatorie, deces) pierdut

Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei

Acte necesare pentru inregistrarea decesului

Acte necesare pentru inregistrarea casatoriei pentru un cetatean strain

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat international

Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie

Acte necesare pentru publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativa

  •  Biroul fond funciar

Acte necesare pentru eliberarea adeverintei de somaj

Acte necesare pentru eliberarea adeverintei in vederea intabularii in cartea funciara

Acte necesare pentru eliberarea biletelor de proprietate

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producator

Acte necesare pentru circulatia juridica a terenurilor

Acte necesare pentru eliberarea titlurilor de proprietate
DIRECTIA TEHNICA

  • Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, licitatii, concesionari, cadastru.

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire in vederea amplasarii panou firma

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire la o sarpanta de blocuri de locuinte

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare

Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de intravilan

Acte necesare pentru obtinerea vizei de dezmembrare teren

Acte necesare pentru eliberare CU in vederea obtinerii vizelor de functionare

Acte necesare pentru concesionare terenuri apartinand statului roman

Pentru atribuirea directa:

Pentru licitatie publica:

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din exterior

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare gol acces din interior

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru realizare imprejmuiri

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament gaz, contorizare separata, montare centrala proprie.

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric subteran

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru bransament electric aerian

Acte necesare pentru Transfer taxa chirie teren pentru garaj sau copertina

Acte necesare pentru obtinerea ordinului prefectului de atribuire teren in baza Art.36 L18/1991 rep. (pentru Consiliul Local)

Acte necesare pentru obtinerea Hotararii Consiliului Local pentru atribuire teren aferent locuintei cumparate in baza Legii112/1995

Acte necesare pentru obtinerea avizului de schimb de destinatie

Acte necesare pentru notarea constructiei in cartea funciara (cu exceptia locuintelor)

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala

  •  Serviciul Gospodarie comunala si locativa, investitii, patrimoniu CL

Acte necesare subinchirierii fondului locativ de stat

Acte necesare aprobarii schimbului de locuinta din fondul locativ de stat

Acte necesare pentru obtinerea permisului de libera trecere (zona centrala)

Acte necesare solicitarii cotei de gaz

Acte necesare pentru obtinerea avizului de taiere a arborilor de pe domeniul public

  •  Biroul Corp control comercial, privatizare, contracte

a) Acte necesare intocmirii dosarului de privatizare

Pentru prestari servicii la solicitarea clientilor

Pentru comert ambulant

Pentru servicii de consignatie

Pentru activitati de transport si scoala cond. AUTO

Pentru activitati desfasurate in spatiu

b) Acte necesare pentru Autorizatia de Functionare

Realizator GamiSoft srl