Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru indemnizatia de nastere

  1. Cerere TIP;
  2. Buletin de identitate al mamei in original cu domiciliul stabil in Matca;
  3. Certificatul de nastere pentru ultimii doi copii in original si copie.

Realizator GamiSoft srl